Πρόοδος της εταιρείας

Σε
2010

Ιδρύθηκε η Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.

Σε
2013

Η πρώτη παρτίδα προϊόντων μπήκε στη μαζική παραγωγή.

Σε
2014

Ετήσια παραγωγή και πωλήσεις άγαρ άνω των 300 τόνων, έσοδα 34,86 εκατομμυρίων RMB.

Σε
2015

Ετήσια παραγωγή και πωλήσεις άγαρ άνω των 500 τόνων, έσοδα 52,37 εκατομμυρίων RMB.

Σε
2016

Εμφανίζεται στο "New Three Board".

Σε
2017

Βιομηχανική παραγωγή στον υψηλότερο μοχλό