Κοινωνική ευθύνη

  • Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

Η εταιρεία ακολουθούσε πάντοτε την ανθρωποκεντρική ιδέα, προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων της επιχείρησης, παρέχοντας δωρεάν διαμονή και νυχτερινά κέντρα για τους υπαλλήλους της γραμμής παραγωγής, δημιουργώντας ένα γραμματοκιβώτιο προτάσεων εργαζομένων, ακούστε τη φωνή των υπαλλήλων και προσπαθεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την κοινή ανάπτυξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

  • Επιχειρήσεις , προμηθευτές και πελάτες

Όσον αφορά τους προμηθευτές και τους πελάτες, η μακροχρόνια φιλική συνεργασία με την εταιρεία διατηρήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. Ακολουθώντας την έννοια της τιμιότητας και της αξιοπιστίας, η εταιρεία επιδιώκει ανάπτυξη με προμηθευτές και πελάτες και η συνεργασία έχει ενισχυθεί περαιτέρω.

  • Επιχειρήσεις και κοινωνία

Ως μη εισηγμένη δημόσια εταιρεία, η εταιρεία δίνει μεγάλη προσοχή στην κοινωνική της ευθύνη ως μη εισηγμένη δημόσια εταιρεία, ενώ προσπαθεί για οικονομικές αποδόσεις στους μετόχους. Προκειμένου να εφαρμόσει σε βάθος την εθνική στρατηγική και πνεύμα για την ανακούφιση της φτώχειας, η εταιρεία έχει καταβάλει ενεργές προσπάθειες για να παίξει το ρόλο των μη εισηγμένων δημόσιων εταιρειών στην εξυπηρέτηση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η εταιρεία έχει εφαρμόσει στοχευμένο σχεδιασμό ανακούφισης της φτώχειας με διάφορους τρόπους, και τα τελευταία χρόνια, έχει δωρίσει δεκάδες χιλιάδες γιουάν για την υποστήριξη της κατασκευής φτωχών περιοχών.