Αγαρόζη

  • Agarose

    Αγαρόζη

    Η αγαρόζη είναι ένα γραμμικό πολυμερές του οποίου η βασική δομή είναι μια μακρά αλυσίδα εναλλασσόμενης 1, 3-συνδεδεμένης β-ϋ-γαλακτόζης και 1, 4-συνδεδεμένης 3, 6-ανυδρο-α-L-γαλακτόζης. Η αγκαρόζη διαλύεται γενικά στο νερό όταν θερμαίνεται σε θερμοκρασία άνω των 90 ℃ και σχηματίζει ένα καλό ημι-στερεό τζελ όταν η θερμοκρασία πέφτει στους 35-40 ℃, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βάση των πολλαπλών χρήσεών του. Οι ιδιότητες της γέλης αγαρόζης εκφράζονται συνήθως ως προς την αντοχή της γέλης. Όσο υψηλότερη είναι η αντοχή, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του gel. Η καθαρή αγαρόζη είναι ...