Βακτηριολογικό αγάρ

  • Bacteriological Agar 

    Βακτηριολογικό αγάρ 

    Το άγαρ ιατρικού βαθμού Fujian Global Ocean χρησιμοποιεί το Gelidium ως πρώτες ύλες, που εξάγεται με πιο περίπλοκες και επιστημονικές μεθόδους, τις οποίες είναι απαραίτητο να κάνετε βιολογική καλλιέργεια. Το άγαρ ιατρικού βαθμού Fujian Global Ocean έχει τα πλεονεκτήματα σε χαμηλή θερμοκρασία πήξης, καλή διαφάνεια, καθίζηση, κ.λπ.. Κατά τη διάρκεια της βιολογικής καλλιέργειας, το άγαρ ως καλός παράγοντας πήξης μπορεί να μεταφέρει υγρό βακτηριολογικό μέσο σε στερεό ή μισό στερεό βακτηριολογικό μέσο. - Βακτηριολογική κ ...